Контакти

Адрес: гр. Пазарджик, бул. България 19

Ел. поща: novotovreme.pz@gmail.com

Тел.: +359 34 965 064