puka-li-ti

Важно е да гласуваш! Направи го отговорно и с мисъл за бъдещето!
Ето и моите приоритети:

agif2opt

Купуването и продаването на гласове е престъпление.
СТЕНА ФИНАЛНА 2-01