За мен

Тодор Димитров Попов

 

Рождена дата: 26 декември 1967 г.

Образование: специалност „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Семейно положение: женен, с две дъщери.

Професионален опит

1992 – 1995 г.

Младши съдия и районен съдия в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.

1995 – 2007 г.

Работи като адвокат.

1999 – 2007 г.

Общински съветник в Общински съвет – Пазарджик.

2003 – 2007 г.

Председател на Общински съвет – Пазарджик.

ноември 2007 г.

Избран за кмет на Пазарджик на втори тур, издигнат от инициативен комитет.

октомври 2011 г.

Отново е избран за кмет на Пазарджик с 69.01% на първи тур.

2012 – 2016 г.

Председател на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България.

ноември 2015 г.

Избран за кмет на Пазарджик за трети пореден път с 58.98% на втори тур.

ноември 2019 г.

Избран за кмет на Пазарджик за четвърти пореден път с 56.11% на втори тур.