Винаги съм вярвал, че един кмет трябва да подпомага инвестициите, а не да им пречи. 🤝🏻 Именно бизнесите, независимо от мащаба им, са двигателя на нашата община и трябва да правим всичко възможно да привличаме нови инвестиции в града ни, които да повишават стандарта на живот. 6️⃣9️⃣

➡️ Приоритет „Инвестиции и по-високи доходи”