30.10.2020 г.
 

В началото на годината бе създадена изцяло нова система за сигнали, която вече
изпълнява целта си да подобри комуникацията с гражданите и да оптимизира
поддръжката на града – до момента са постъпили общо 583 сигнала, от които 532 са
завършени, а 51 са за отработване. Тодор Попов увери, че с общи усилия резултатите са
видими и отправя апел към гражданите да продължат да бъдат активни в
сигнализирането за нередности. Ето и каналите за това:
– гореща линия на тел. 034/96 96 96
– Вайбър на тел. 0886 90 06 36
– имейл signalipz@gmail.com