Всички заслужаваме да живеем в един чист и зелен град! ♻️ През изминалата седмица презентирахме един от моите приоритети „Чистота и сметоизвозване”, който включва оптимизиране на системите за сметосъбиране на отпадъци в града и селата, заедно със засилен контрол върху сметопочистването.

✅ Засилен контрол и подобряване на системите за сметопочистване и сметоизвозване в града и селата;

✅ Стимулиране и контрол при поддръжката на междублокови пространства, тротоарни площи и алеи;

✅По-ефективно сметоизвозване в града и селата;

✅ Подмяна и поставяне на нови контейнери в града и селата;

✅ Използване на нови технологии за почистване на централна градска част, тротоари и квартали

6️⃣9️⃣