21.09.2019 г.

Конференцията за иновации Focus on Success срещна младежите в Пазарджик с добрите примери и практики от сферите на технологиите, банкирането, политиката и социалните услуги. Събитието бе организирано от екипа на местната организация Съвет за младежка политика, а лектори бяха Благовест Димитров, Едуард Цветанов, Александър Иванов и Андрей Лилов. Кметът на община Пазарджик Тодор Попов бе специален гост на конференцията и сподели следното пред присъстващите:

“Впечатлен съм и се гордея с това, което постигнахме в младежкия сектор през последните години. Заедно със Съвета за младежка политика създадохме условия и предпоставки за развитието на различни дейности, изграждащи полезни навици и умения у по-младите ни съграждани, които ще им помогнат в бъдещата им реализация. Продължаваме да планираме още по-мащабно и иновативно!”