23.10.15

Уважаеми съграждани,

Изборите са важен момент от живота на всяка демократична общност. В неделя за пореден път ще избираме кой да управлява нашите села, нашият град, нашата община. Нека това са най-добрите, най-отговорните, най-мотивираните и най-подготвените професионално хора.

Кой за кого ще гласува е въпрос на негово лично желание и преценка. Винаги съм казвал, че всички, които участват в кампания, са добри, но нашият отбор е най-добър. И нещо, което е още по-важно – ние сме показали и доказали с работата си за тези 8 години, че сме такива.

През изминалата кампания представихме нашите приоритети за развитието на Пазарджик и общината през следващите 4 години, които имат единствената цел – надграждане на вече постигнатото. Което означава: още по-добра жизнена среда, по-добри условия за бизнеса, повече инвестиции, заетост и повишаване на жизнения стандарт на всички жители от общината.

Уважаеми съграждани, призовавам Ви на 25 октомври да излезем и да гласуваме с разум, отговорност и грижа за развитието на нашия град и нашата община. Заедно за Пазарджик!