30.11.2020 г.
 

Стартира поредния проект за разширяване на капацитета на пречиствателната станция за отпадни води в Пазарджик. Това е много важна стъпка от цялостния план, защото ще бъдат освежени и реновирани част от съществуващите открити съоръжения, второ ще бъде разширен капацитетът на самата пречиствателна станция и трето – след пречистване, водата ще бъде чиста и ще се оттича в река Луда Яна безвредна за всички живи организми. С разширението още през следващата година ще стартира втория цикъл на пречистване на водите за с. Ивайло и първи етап канализация на с. Главиница.
Предстои до края на следващия месец да бъдат открити още два важни обекта в сферата на екологията – рекултивацията на бившето сметище и откриването на нова сепариращата и компостираща инсталация, което ще позволи да се удължи животът на клетките на депото.