05.01.2016 г.

На заседание на Общински съвет кметът Тодор Попов оттегли предложението за повишаване на местните данъци и такси и предложи два иновативни механизма, които целят ефективното събиране на финансов ресурс.

“В началото на всеки мандат, след задълбочени анализи, администрацията изчислява постъпленията си през годините, които ще добие чрез събирането на местни данъци и такси. Въпреки широките спекулации е важно да се изтъкне истината, а тя е, че Пазарджик е един от градовете с най-ниските показатели от всички областни центрове. Предложението за увеличение в действителност беше непопулярно, но целеше да обезпечи системата и да гарантира едно по-високо ниво на публичните услуги. Както и през предходните си мандати, така и в този случай, аз търся широка подкрепа при взимането на подобни важни решения – и обществена, и политическа. Правя го, защото всеки трябва да е убеден, че предлаганите промени са необходими и полезни. В хода на дебатите чух различни мнения и стигнах до извода, че подобно важно решение не бива да разделя, затова оттеглих предложението си за повишаване на данъците. За мен никое предложение не е самоцелно и винаги оставам отворен за обратната връзка на своите граждани и колеги.

Затова предложихме нещо иновативно – два нови механизма, които целят ефективното събиране на финансов ресурс. Първият представлява еднократна „данъчна амнистия“, намаляваща задълженията на гражданите за периода от 2005 г. до 2015 г. със стойността на натрупаната лихва. Основните задължения са свързани с плащанията за такса смет. Вторият механизъм е свързан с нежеланието на близо 35%-40% от собствениците на МПС да декларират превозните си средства в Общината. Системата вече е синхронизирана с КАТ. По този начин директна информация за превозните средства, които са регистрирани, ще бъде изпращана към Общината. Чрез тези два метода се стремим да съберем необходимия финансов ресурс, който ще гарантира доброто ниво на изпълнение на различните публични услуги, предлагани на територията на община Пазарджик. Държа да отбележа, че дебатът за местните данъци и такси предстои да бъде на дневен ред в цяла България, вследствие на промяната за заплащане на битови отпадъци и нуждата от сериозен средносрочен приходоизточник за попълване на общинските бюджети в национален план. Това е тема, която тепърва ще разискваме и дискутираме с всички заинтересовани страни.”