Ежедневно се срещам с хора, бизнеси, различни общности и посещавам населените места. Това правя от първия ми ден като кмет, без значение дали има избори или не. По този начин съм убеден, че заложените приоритети за следващите години са най-правилните за развитието на Пазарджик и общината. Защото това са вашите идеи, планове и виждания!

6️⃣9️⃣

✅ Инфраструктура и тротоари

✅ Чистота и сметоизвозване

✅Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии

✅ Инвестиции и по-високи доходи