21.12.2020 г.
 

Днес бе открит поредния важен и полезен проект за община Пазарджик – инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на Регионалното депо. Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и е част от трайното решаване на проблема с отпадъците в региона.
За него вчера бе получена положителна оценка и от министър-председателя г-н Бойко Борисов и Министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров, които инспектираха Депото и отбелязаха, че Пазарджик е вече за пример и в сферата на екологията. Кметът Тодор Попов благодари на тях и на всички останали партньори, с чиято помощ бе изградено едно модерно и иновативно депо.