01.02.2021 г.
 

Започва обновяването на парка при болница „Ескулап“. Това е територия, която е отдавна присъства в плановете и трябва значително да бъде подобрена, за да има повече възможности за забавление, спорт и отдих. Ще бъде оправена цялостната физическа среда – дървета, тревни площи, осветление, ще бъдат сложени нови пейки. Ще бъде направена нова детска площадка, до настоящата, която ще бъде по-голяма, по-красива, с пясъчник и ограда и ще бъде обновена зоната с фитнес уредите.
За най-малките ще има и изненада, която ще видят на пролет, когато ще бъдат завършени дейностите по парка и той ще е готов да посреща всички живущи в околността, а и не само.