14.10.2020 г.
 

Тодор Попов даде старт на втория етап от проекта за саниране на малки многофамилни
жилищни сгради. Започва санирането на още 21 сгради, след като почти приключиха
първите 13 блока. Г-н Попов изрази своето желание, че иска целия булевард „България“
да бъде „преобразен“, но за съжаление собствениците в някои сгради не са успели да се
сдружат. Той пожела успех на начинанието и се надява в края на годината да се поздравят
хората със завършени жилищни блокове, които, първо – ще променят физическата среда и
облика на района, второ – ще бъдат полезни за хората с оглед енергийните им разходи и
не на последно място – ще имат удължен срок за ползване.