25 юни 2015 г.

Насърчаването и развитието на съвременната българска литература, в частност чрез финансова подкрепа за местни пазарджишки автори, беше един от първите предизборни ангажименти на кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, чието изпълнение започна още през 2008 г.

Освен на членовете на двете писателски дружества с дългогодишни традиции в град Пазарджик, в периода 2008-2014 г. бяха издадени ръкописи и на автори, които са създавали творбите си в течение на години, без надежда, че ще бъдат публикувани някога. По този начин местният литературен пазар беше обогатен с най-различни по жанр и съдържание книги, написани от автори с най-разнообразна професионална реализация и подготовка. Редица местни автори придобиха национална известност и бяха приети в Съюза на българските писатели. Сред тях бяха Никола Иванов, Митко Начев, Борислав Петров, Валери Иванов, Димитър Дънеков, Иван Енев, Иван Копривщенов, Тодор Каракашев, Екатерина Данчева и др. Впоследствие почти всеки един от тях стана и лауерат на национални и международни литературни награди. Установиха се творчески връзки с поети от Гърция и Италия, чиито произведения бяха преведени на български език и издадени със спомоществователството на Община Пазарджик. От своя страна, те преведоха съответно на гръцки и италиански език творбите на родните пазарджишки писатели.

Най-значимото издание за посочения период (2008-2014 г.) остава „Енциклопедия Пазарджик”. Това е първото и единствено до момента справочно-информационно издание за Община Пазарджик в подобен формат, работата върху което продължава в рамките на три години. Енциклопедията е с обем от 736 страници и съдържа над 2300 статии, изготвени от близо 93 автора, и над 1200 илюстрации, сред които разнообразни фотографии, рисунки, факсимилета, карти, таблици.

Изданията за периода 2008-2014 г. съставляват една цяла самостоятелна библиотека, съдържаща в себе си историята на Пазарджик в нейните най-различни аспекти.

Издадените над 160 книги са с обща стойност над 217 000 лв. Повече информация за отпуснатите средства за насърчаване творчеството на местни автори може да намерите в приложения файл.

Творби на местни автори