Нашата визия за Пазарджик е насочена към хората с ясни, точни и реализируеми цели!

🛣️ Приоритетно реновиране на тротоари и преасфалтиране на малки улици в града и населените места.

🚮 Засилен контрол на чистотата, по-ефективно сметоизвозване и подмяна на контейнери в града и населените места.

👨‍👩‍👧 Подкрепа за млади семейства до 10 хил. лв., данъчни облекчения за култура и спорт и създаване на ИТ институт.

⬆️ Създаване на нова икономическа зона, насърчаване на инвестиции и програма малък и среден бизнес