👨‍👩‍👧 Наша цел е да осигуряваме необходимите условия на младите хора и младите семейства, за да отглеждат своите деца в Пазарджик!

➡️ Затова аз и екипът ми разработваме програма за млади семейства, чиято идея е да подпомага и стимулира именно тези хора:

✅ Еднократна финансова подкрепа до 10 000 лв. при раждане, обвързана с броя на децата и степента на образование на родителите

✅Данъчни облекчения за второ и трето дете до предучилищна възраст

✅ Училище за родители, включващо различни обучения и семинари за млади семейства