Хора с биография и енергия за община Пазарджик! Това са нашите кандидати за общински съветници от Новото време. 6️⃣9️⃣

✅ Инфраструктура и тротоари
✅ Чистота и сметоизвозване
✅ Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии
✅ Инвестиции и по-високи доходи