19.01.2021 г.
 

Пазарджик вече разполага с нова система за безплатен интернет на обществени места! Към досегашните зони се добавят нови – в центъра на града и в парковете „Острова” и „Писковец”. Града продължава своята последователна политика, освен добра физическа среда, се осъществяват и нови стъпки към това Пазарджик да бъде модерен град като инфраструктура и условия за живот. Интернетът вече е неизменна част от ежедневието на всички ни и съм сигурен, че новите точки за безплатен безжичен интернет ще бъдат от полза както за гражданите, така и за гостите на Пазарджик.

Зоните с име „WiFi4EU“ можете да намерите в:

1. Парк „Острова“ – зоната около паметника на Методи Шаторов
2. Парк „Острова“ – зоната около “Розариума”
3. Парк „Стадиона“ – зоната около двата моста
4. Площад „Възраждане“ – зоната около паметника на Св. Св. Кирил и Методий
5. Площад „Съединение“ – зоната пред ОД на МВР Пазарджик
6. Площад „Васил Левски“ – зоната пред спортна зала „Васил Левски“
7. Парк „Градска градина“
8. Площад „Константи Величков“ – пред ДКТ „Константин Величков“ с три отделни точки за достъп
9. Парк „Писковец“