20.03.2020г.
 

Тодор Попов сподели, че се въвеждат допълнителни облекчения, които ще бъдат в сила до 29 март, и ще целят да улеснят достъпа до различните учреждения и услуги в гр. Паарджик, във връзка с въведеното извънредно положение и борбата с коронавирус COVID-19.
- Услугата “Синя зона” няма да бъде активна, а освен това всички общински паркинги ще бъдат безплатни, включително тези на Градския пазар, зад Театъра и при Общинска администрация. В облекчение на търговците, които са наематели на общински обекти, Община Пазарджик няма да изисква плащане на наем в срока на извънредното положение.
Тодор Попов сподели следното:
„Периодът на извънредно положение е тежък за всички нас, но нека да не забравяме да бъдем внимателни и отговорни със своето здраве и това на нашите съграждани!“

Г-н Попов напомни, че горещите линии са:
– 02 807 87 57 за денонощна информация за COVID-19
– 112 за сигнализиране и получаване на информация за въведените превантивни мерки в Наредбата на Националния кризисен щаб и Министерството на здравеопазването.