9.03.2020г.
 
На 9-ти март Тодор Попов се срещна с Общинския кризисен щаб по повод решението на Министерски съвет и заповедта на министъра на здравеопазването за разпространението на COVID-19 в България. Г-н Попов заяви, че мерките, които са заложени в наредбата и се взимат са превантивни, а поводи за паника и притеснения няма. Предприемат се следните мерки:

– Планираните културни мероприятия на територията на общината се отлагат, а спортните събития ще се провеждат без публика. Забранява се провеждането на масови мероприятия с участието на деца.

– Изпратени са препоръки до всички институции, търговски обекти, банки, гари, транспортни фирми и други да вземат превантивни мерки за дезинфекция.

– Преустановяват се училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна.

– Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб.

 

Мерките са с неопределен срок, но несъмнено личната хигиена и грижа си остават най-сигурните и важни бариери срещу разпространението на вируса, това включва честото измиване на ръце и избягването на контакт с болни хора.