11.04.2020г.
 

Община Пазарджик предприе мерки в изминалия месец за постепенно почистване на банкетите от Общинската пътна мрежа на територията. Тротоарът и велоалеята от Пазарджик до с. Ивайло бяха облагородени, а освен това ще бъде изкърпена и настилката, където е необходимо. С това се изпълнява ангажимент, който беше поет още през есента пред жителите на Ивайло и улесняването в ежедневното им придвижване до Пазарджик. Подрязване на храстите, косене, премахване на висока растителност и изсъхнали дървета, както и поддръжка на наличните, са основните дейности, които вече се извършват и в отсечката между селата Ляхово – Братаница и Мокрище – Ляхово – Паталеница. Дейностите по почистването на пътните участъци ще обхване още десетки километри пътна мрежа на територията на Община Пазарджик, като премахването на рисковата за шофьорите растителност се прави всяка година. Дървеният материал, който ще се добие от премахването на опасните и изсъхнали дървета, пък ще бъде предоставен на социално слаби граждани, по социалната програма на Община Пазарджик.
Тодор Попов отправи апел към всички пътуващи да не изхвърлят своите отпадъци през прозорците на автомобилите си и да се грижат за заобикалящата ни среда.