02.02.2016 г.

В съда вече функционира и Център за обслужване на граждани.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов връчи решение за учредяване безвъзмездно право на строеж на сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик. Определеният терен е в района на бившата Авто-гара и хипермаркет „Пени“. Решението, гласувано от Общинския съвет, решава един от сериозните проблеми на съда – липсата на материална база. Председателят на Окръжния съд Елеонора Серафимова благодари на Община Пазарджик за подкрепата и разбирането. Това се случи по време на официалната церемония по повод откриването на Центъра за обслужване на граждани в съда в Пазарджик.

В тази връзка съдия Серафимова посочи, че това е бил един от приоритетите в концепцията, с която е кандидатствала за поста председател на Окръжния съд в Пазарджик и е убедена, че центърът ще подпомогне постигането на по-голяма прозрачност в работата на съда и прокуратурата, както и подобряване достъпа на гражданите. Центърът е изграден с финансовата подкрепа на ВСС. Той ще предоставя на гражданите справки по движението на делата, по съдебните процедури, информация за събираните от съдилищата такси, както и незаварени и обезличени преписи от протоколи от съдебни заседания. На разположение са също образци от бланки и формуляри за извършваните от съда услуги, посочи Веселка Златева,  председател на Районен съд Пазарджик. Центърът в съда е с работно време от 9:00 до 16:30 часа.