13.01.2021 г.
 

Започва модернизация на уличното осветление в Пазарджик. Община Пазарджик получи одобрение на проекта, касаещ подмяната на 1 057 броя осветителни тела в града с енергоспестяващо LED осветление. Продължава работата и по два възможни варианта, с които ще има готовност до 2022 г. да бъдат подменени осветителните тела и в малките населени места в община Пазарджик. С реализацията на този проект ще се подобри качеството на уличното осветление, защото то ще е по-добро като осветяемост, но и разходите за електрическа енергия за осветление ще паднат наполовина.
Проектът е по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.