08.04.2020г.
 

Кметът на Община Пазарджик, Г-н Тодор Попов увери, че санирането на малките жилищни сгради ще започне след отмяната на извънредното положение. Сега се използва времето, за да се приключи документално процедурите и когато положението бъде отменено, ще се започне веднага същинската работа по изпълнението на мерките за енергийна ефективност. Вече приключи процедурата за избор на изпълнители на дейностите по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и са подписани договори за изпълнението му на 12 сгради от първия етап и на 16 сгради от втория етап. Следва възлагане на дейностите по проектиране на сградите, за които има сключени договори за инженеринг, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж. Тогава ще стартират и дейностите по изпълнение на строително-монтажни работи. Ако част от ограничителните мерки във връзка с COVID-19 отпаднат до края на април, санирането на малките жилищни сгради ще може да започне най-вероятно в началото на месец май, а съвсем скоро ще се проведат и срещи с домоуправителите на жилищните блокове.