🤝🏻 Освен традиционните ми срещи в населените места и бизнесите, за мен и за нашите кандидати за общински съветници е удоволствие да разговаряме с хората в различните квартали и центъра на града.

❗️Важно е да представяме плановете си и да взимаме обратната връзка от тях.

Това са нашите приоритети за следващите 4️⃣ години:

✅ Инфраструктура и тротоари

✅Чистота и сметоизвозване

✅ Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии

✅ Инвестиции и по-високи доходи