Днес приветстваме един добър пример – еталон за качество и мащаб! 🙌🏼
Изпълнен съм с гордост, защото отново откриваме една производствена мощност на територията на нашата община, която създадава нови работни места с добра принадена стойност, защото тук хората ще получат добро възнаграждение. 🙏🏻 Тази инвестиция е малко по-специфична и важна, защото на територията на община Пазарджик ще имаме произоводител на такъв тип продукти, които ще бъдат изключително важни с оглед на публичните инвестиции.
Искам да благодаря на фирма “Главболгарстрой ПРИФАБ” ЕАД и техния Съвет на директорите, затова че те избраха Пазарджик за тази тяхна инвестиция. Свързваме тяхната дейност с качество – за нас е важен техният мащаб на мислене и визионерство в работата.
Наша цел е Пазарджик, освен добре подреден и добре изглеждащ град, какъвто вече е, хората в него да стават все по-богати, защото това е важно. 
➡️ Заводът за предварително напрегнати стоманобетонни конструкции се занимава с производство, доставка и монтаж на сглобяемите стоманобетонови елементи и ограждащи фасадни панели, покривен пакет и изолации.