Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни и политика за бисквитки

Ние от Община Пазарджик в лицето на кмета Тодор Попов се грижим за сигурността на Вашите
лични данни и бисквитки съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на
данните (GDPR) и приложимите законодателни актове.
Настоящите правила за защита на личните данни (от 01.08.2023 г.) са във връзка с провежданата
анкета за набиране на информация по отношение на приоритетите, които гражданите от
Пазарджик желаят да бъдат осъществени през следващите години.

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?
Обработваме само онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата
Политика цели, а именно:
За осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни (Политика за
Бисквитки)
С цел информационна сигурност и осигуряване на нормалното използване на нашата интернет
страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. Ако ни
предоставите своето съгласие, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки –
съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да
започнете да използвате интернет страницата ни.
При всяко посещение на интернет страницата, автоматично се регистрира IP адреса, който
използвате за достъп, както и друга информация за като посетени подстраници, дата и час на
посещението, версия на браузъра Ви и на операционната система на устройството, чрез което
посещавате нашата страница.
Провеждане на анкета за приоритетите на гражданите на община Пазарджик
С настоящата анкета, която може да бъде открита на онлайн адрес: https://todorpopov.bg/вашите-
предложения/ , се предоставя възможност на гражданите на община Пазарджик да представят
своите виждания за развитие на региона в следващите няколко години. С тази анкета се
обработват лични данни – име, фамилия и имейл адрес. Телефонен номер се обработва изрично
при съгласието на субекта на данни, който по собствена инициатива е предоставил във формата за
свободен текст. Други данни, които бъдат предоставени от субекта на данни няма да бъдат
запазени.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраним Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за
изпълнението им срок.
Данни във връзка с осъществената анкета ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо за
възприемане на идеите и съветите предоставени от това лице и евентуална нужда от
допълнително съветване с този субект на данни, и за до 6 месеца след това, след което ще
изтрием Вашата информация.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Данните на лицата, които са участвали в настоящата анкета, ще бъдат предоставяни само на лица,
които участват в процеса по изграждане на визия и развитие на Пазарджик в следващите години,
като предимно в тази категория влизат общински органи.  Ние няма да споделяме или
разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.
Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за
които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.
Какви са Вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна
информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични
данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за
нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по
всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт.
Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба
до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-
518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във
връзка с обработката на личните Ви данни.
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля
свържете се с нас на посочените по-долу данни за контакт.
Промени в настоящата Политика

Когато правим несъществени промени в Политиката ни за защита на личните данни, ще
публикуваме актуализираната версия на нашата интернет страница с посочване на датата, от която
започва да се прилага занапред. Считано от тази дата обработването на Вашите лични данни, ще
се извършва съгласно правилата в тази версия.
Когато извършваме съществени промени в правилата и начините за обработване на Вашите лични
данни, ще Ви уведомим предварително като Ви изпратим актуализираната версия на Политиката
за защита на личните данни, доколкото разполагаме с Вашите данни за контакт и имаме право да
ги използваме за тази цел.
Благодарим Ви!
Данни за контакт с администратор на лични данни

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за
поверителност на личните данни и политика за бисквитките на Уебсайта, ако желаете да ни
уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите
права, моля свържете се с нас, като използвате следната информация:
Община Пазарджик
бул. “България“ № 2, гр. Пазарджик
За да се свържете с Администратора във връзка с обработването на Ваши данни, съгласно
настоящата Политика, Ви молим да използвате следния имейл адрес: secretary@pazadjik.bg

Принципи при събирането, обработването и съхраняването
При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Пазарджик се ръководи
от следните принципи:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
Ограничение на целите на обработване;
Точност и актуалност на данните;
Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на
личните данни
Не събираме специфични лични данни.
Община Пазарджик не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически
произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални
организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация на физически лица.
Молим Ви да имате предвид, че всички наши сътрудници и доброволци са обвързани със
задължения за защита на информацията и за запазване ѝ като поверителна.
Секция „Политика на бисквитките“
Какво са бисквитките и защо са необходими?

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се изтегля на „крайно устройство“ (например
компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да
функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна
информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на
език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не
се налага да въвеждате информация отново.

При зареждане на настоящата интернет страницата и при преглед на нейното съдържание се
използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране (т.нар. задължителни
бисквитки), запазване на въведената от Вас информация (когато е приложимо), както и събиране
на обобщена информация за статистически цели и посещаемост на страницата.
Как да контролирате бисквитките и други приложения?

Ако искате да промените предпочитанията си за бисквитки при използване на този сайт, натиснете
тук.
За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия сайт, е необходимо да
настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите
настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila Firefox кликнете тук, за Internet Explorer
кликнете тук, за Microsoft Edge кликнете тук.
За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите www.aboutcookies.org, както и
www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org
Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато
пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а
също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.
Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път,
когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят,
вкл. да не ви се зарежда нашата интернет страница.

Какви бисквитки използваме?

Строго необходими бисквитки
Представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти на интернет страницата, без
които тя не би функционирала по полезен начин и не би било възможно предоставянето на
информацията, съдържаща се в нея. Тези бисквитки не събират потребителска информация, която
би могла да бъде използвана за маркетингови цели или за запомняне на дейности в интернет.
Функционални бисквитки
Бисквитките за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която
променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от Вас
език или региона, в който се намирате.
Статистически бисквитки
Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за ефективността на
нашата интернет страница (например за отчитане на посещенията, източници на трафик и др.).
Маркетингови бисквитки
Те са настроени да показват таргетирани реклами въз основа на интересите Ви в сайта или да
управляват рекламите ни. Тези „бисквитки“ събират информация за Вашите дейности на тази и
други интернет страници, за да Ви предложат съдържание с определена насоченост.

Бисквитки на трети страни (Third Party Cookies)
Моля, имайте предвид, че трети страни (включително, например, доставчици на външни услуги
като услуги за анализ на уеб трафик) могат също да използват бисквитки, върху които нямаме
контрол. Тези „бисквиткйи“ най-често са аналитични „бисквитки“ или такива за предоставяне на
индивидуализирано съдържание. В това число се включват и бисквитки на социални платформи и
мрежи, които позволят по-лесно споделяне на съдържание в различни платформи.