По-чист Пазарджик с по-интелигентни системи. ❇️ Заедно с всички зелени политики и инициативи, стартирахме и внедряването на повече технологии в услугите по почистване. Освен електрическите прахосмукачки, планираме и използването на камиончета за почистване и такива за измиване. По този начин ще повишим ефективността на чистотата, както в центъра на града, така и в кварталите и населените места.

🙏🏻 Важно е обаче и ние, като граждани, да имаме ангажимента да поддържаме чистотата около нас.

6️⃣9️⃣