10.07.2015

През последните 8 години мислите и работата ми бяха изцяло насочени към целта да превърнем Пазарджик в модерен европейски град. Днес и най-недобронамерените критици не могат да отрекат постигнатото.

Аз съм реалист и здравомислещ човек. Знам, че има още какво да се направи, за да бъде изцяло оправдана гордостта ни с Пазарджик и общината в края на второто десетилетие на XXI век. Професионализмът и работата в екип са в основата на всеки успех. Аз и моят екип имаме опита, знанието и виждането, за да постигнем поставените цели. Предизборната ми платформа се основава на три стълба – инфраструктура (по-добри условия за жителите и бизнеса на Община Пазарджик), ефективно управление на ресурсите на общината и демография (образование – култура – социална отговорност). В програмата по-долу може да прочетете информация за първия стълб.

1. ИНФРАСТРУКТУРА – ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

И през следващия мандат ще продължи поетапно ремонтът на улиците в Пазарджик,  населените места и четвъртокласната пътна мрежа  до пълното й обхващане. Едновременно с това ще се работи за обособяването на нови паркоместа и изграждането на нови тротоари.

Финализиране изграждането на западен околовръстен път, с който ще се ще облекчи трафика и подобри чистота на атмосферния въздух в града, ще се подобри бизнес средата и ще се създадат условия за нови икономически активности.

Изграждането на ново депо за отпадъци е от изключително значение. Процесът вече стартира, а към момента тече процедурата за избор на изпълнител. Очаква се в рамките на следващия мандат проектът да бъде завършен. Той се финансира от “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”. С построяването на новото депо ще се реши проблемът със  старото сметище, което към момента обгазява няколко населени места. Новото депо ще работи по изцяло нов, екосъобразен метод, без заплахи за здравето на гражданите.

Пазарджик е пример за едно по-различно приоритизиране, при което подобренията не се концентрират единствено в централните части на града. През последния мандат изцяло ремонтирани бяха  жилищните квартали „Запад“ и „Устрем“, приключват довършителните работи  в кв.“Младост“. Разработени са проектите за реновиране на кварталите „Мостът на Лютата“, „Марица“ и „Болнична“ и още през следващата година ще започнат ремонтните дейности и там. Предвижда се ремонтът и на останалите квартали в града, като резултат от водената политика на дългосрочно планиране и внимателно обмислен план за действие.

Облагородяване на  “Зоната на здравето”. За целта сме разработили проект за изграждането на пешеходен пост, който да свързва парк остров “Свобода” със “Зоната на здравето”. В „Зоната“ ще бъдат изградени паркови алеи, зони за отдих и развлечения, подобни на тези в парк-остров “Свобода” и парк “Стадиона”.

Планираме и през следващия мандат да продължим изграждането и отговорното съхранение на зелени площи в града, както е било и досега. Ще бъдат направени подобрения за вече изградените паркове и градинки, освен за предвидените нови зелени площи за града.

Дългосрочните проекти в населените места ще продължат да се изпълняват, а кметовете по места ще получават необходимата подкрепа, за да могат да посрещат нуждите на самото населено място и неговите жители.

* Предстои публикуването на информация за втори и трети стълб от предизборната ми платформа, заедно с още по-детайлна информация в периода на кампания.

Платформа_1Инфраструктура