Представям ви повече за нашия план, свързан с приоритет „Инвестиции и по-високи доходи”. ⬇️

✅ Обособяване на нова икономическа зона в Пазарджик, включително всички необходими инфраструктурни дейности, транспортни връзки, услуги и др.

✅ По-ниски местни данъци от 2024 година – инициативи която заедно с нашата група Общински съветници успяхме да осъществим.

✅ Продължаване на облекчения административен режим за големи инвеститори с акцент върху улесняване на административния порцес и дигитализация.

✅ Стартиране на програма за малък и среден бизнес.

✅ Създаване на „Бизнес хъб” – платформа за работодатели и търсещи работа, която ще улесни връзката между тях и ще създаде нови възможности