Приоритети

Инфраструктура и тротоари 

 1. Приоритетна програма за реновиране и изграждане на тротоари;
 2. Програма за преасфалтиране на основни булеварди и фокус към второстепенните улици в града и населените места;
 3. Диалог с държавните органи за ремонта на моста на р. Марица и изграждането на Западен околовръстен път;
 4. Оптимизиране на градския транспорт, връзка със селата и въвеждане на еко градски транспорт;
 5. Оптимизиране на паркирането и създаване на буферни паркинг зони.

Чистота и сметоизвозване 

 1. Подмяна и поставяне на нови контейнери;
 2. Стимулиране поддръжката на междублокови пространства, тротоарни площи и алеи;
 3. По-често и ефективно сметоизвозване в града и селата;
 4. Засилен контрол и обновяване на системите за сметопочистване и сметоизвозване.

Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии 

 1. Създаване на програма в подкрепа на млади семейства;
 2. Продължаване на политика за 30% по-ниски местни данъци за семействата на деца, практикуващи спорт, изкуства и извънкласни дейности;
 3. Пълна дигитализация на информационните услуги към Община Пазарджик;
 4. Създаване на IT институт за високи технологии; 
 5. Продължаване на инвестициите в образование, култура и спорт.

Инвестиции и по-високи доходи 

 1. Обособяване и създаване на нова икономическа зона в Пазарджик;
 2. По-ниски местни данъци от януари 2024 година;
 3. Продължаване на облекчения административен режим за големи инвеститори;
 4. Стартиране на програма за малък и среден бизнес;
 5. Създаване на Бизнес хъб –  платформа за работодатели и търсещи работа.