Приоритети

Приоритети на Тодор Попов – 2019

Иновации и зелен град

 • Създаване на звено за иновации в политиката и иновации в технологиите;
 • Изграждане на инфраструктура за “умен град”;
 • Създаване на условия за алтернативни методи на транспорт (вело и електро);
 • Изцяло нова методика на сметосъбиране и почистване на града;
 • Засилено озеленяване и нова методика на еко-патрулиране;
 • Разширяване на паркови пространства и зони за отдих;
 • Създаване на приют за бездомни кучета;
 • Облекчения за инициативи, свързани с подържането на междублокови пространства;
 • Създаване на система за социален рейтинг.

Спорт и физическа активност

 • Засилено финансиране за всички спортни клубове и повече средства за масов спорт;
 • Развиване на представителните отбори на Хебър по футбол и волейбол;
 • Задълбочена работа в школите на Хебър по футбол и волейбол;
 • Завършване на ремонта на зала Хебър
 • Изграждане на две изцяло нови спортни зали (Зона на здравето и Спортно училище);
 • Изграждане на нови спортни зони за жителите (влючително на стадион Любен Шкодров и завършване на Зоната на здравето);
 • Данъчни облекчения за семействата на спортуващи деца;
 • Изграждане на още 5 многофункционални игрища за спорт (футбол, волейбол, баскетбол, тенис, стрийт фитнес, писти за бягане);
 • Пазарджик – Европейски град на спорта 2020.

Инфраструктура и бизнес среда

 • Завършване на Западен околовръстен път;
 • Цялостен ремонт на съществуващия околовръстен път;
 • Създаване на фонд за ремонт на ключови булеварди и малки улици;
 • Специална програма за изграждане на тротоари;
 • Цялостна подмяна на уличното осветление в града и общината;
 • Разширяване на зоните за видео наблюдение;
 • Цялостен ремонт на градския пазар;
 • Облекчен административен режим за фирми и бизнеси;
 • Създаване на програма за стартиращи бизнеси на територията на общината.

Образование и култура

 • Цялостен ремонт на Куклен театър и Младежки дом;
 • Изграждане на Летен амфитеатър;
 • Запазване на фестивали и традиции и създаване на информационен културен календар;
 • Изграждане на Информационен център за жители и гости;
 • Разкриване на Висше учебно заведение;
 • Въвеждане на иновативни методи и технологии за преподаване в училищата;
 • Изграждане на младежки образователен център за извънкласни дейности;
 • Създаване на училище за родители и учители;
 • Стартиране на програма между завършващи и работодатели;
 • Създаване и управление на фонд за стипендии.