10.02.2021 г.
 

Пазарджик е пазарен град и въпреки всички спекулации през годините, че пазарът ще се маха, продава, приватизира и т.н., облагородяването му продължава, като ще бъде изградена покривна конструкция и ново осветление. Освен това теренът между масите ще бъде обновен с нова настилка и ще бъде направено отводняване, с цел комфорт и за хората от другата страна на сергиите. Тези интервенции ще бъдат като продължение на започнатата вече реконструкция на цветния и промишления сектор на кооперативния пазар. До лятото ще бъде изготвен проектът на промените, а активните ремонтни дейности ще започнат през август месец, когато е пасивният потребителски период, според търговците.