25.09.2018 г.

Официално бе открита реновираната сграда на ОД на МВР Пазарджик. Ремонтните дейности бяха извършени по проекта за енергийна ефективност на публичните сгради в Пазарджик и финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по който бе реновирана и сградата на НАП – Пазарджик, която се намира на бул. „България“ 41. И двете обществени сгради претърпяха основен ремонт и вече разполагах с по-добра база и жизнена среда за своите служители и всички граждани.