07.04.2015

Поради големия интерес от страна на гражданите, Община Пазарджик повторно ще организира кампанията „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”. Продължаването на инициативата потвърди г-н Тодор Попов на състояла се по-рано през деня пресконференция. Тя ще се проведе в периода 17-19 април (петък, събота и неделя) от 9:00 до 16:30 часа. Всички заинтересовани отново ще имат възможността да предадат отпадъци, а в замяна на предаден отпадък, всеки ще може да получи разсад за пролетни цветя.  Отпадаците включват: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (включително едрогабаритно); хартия; пластмаса; стъкло; излезли от употреба батерии и акумулатори; строителни отпадъци. В рамките на успешно проведеното първо издание на кампанията, благодарение на активността на гражданите, бяха събрани значително количество разделно събрани отпадъци.

Не се предвиждат промени в местоположението на обособените 6 точки за реализиране на кампанията. Те ще бъдат съответно:
17 април: пресечката на ул. „Цанко Церковски” и ул. „Петър Бонев”; пресечката на ул. „Стоян Василев” и ул. „Кочо Честименски” – до входа на ЕГ „Бертолд Брехт”;
18 април: пресечката на ул. „Пловдивска” с ул. „Стефан Караджа” – зад аптеката; ул. „Патриарх Евтимий” до ЦДГ „Дъга”;
19 април:  ул. „Панайот Волов” до СОУ „Любен Каравелов”; пресечката на ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Славянска”.

На посочените места ще бъдат разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък; автомобили за едрогабаритни отпадъци и контейнер тип „Лодка” за строителни отпадъци