12.02.2021 г.
 

Дойде време за най-важния инфраструктурен проект за Пазарджик в последните години. Започва работа по изграждането на Западния околовръстен път, за който се работи вече дълги години с Агенция „Пътна инфраструктура“ и Правителството, в частност на министър-председателя, който бе обещал този проект и си спази думата. „Може да се гордеем, че до година и половина, най-много две, пътят ще бъде готов, като той ще изнесе целия тежък трафик от с. Главиница до магистралата.” сподели Тодор Попов.
Проектът е на три етапа:
→ От с. Главиница ще направим отбивка с едно естакадно съоръжение, минаваме над с. Мокрище и излизаме на трасето на пътя, който излиза от ул. „Христо Касапвелев“ в посока с. Звъничево.
→ Там при парк „Писковец“ ще има кръгово, ще се изгради още един мост, като сегашният ще бъде рехабилитиран, и от там зад квартал „Запад“ ще се излиза на Бошулско шосе при изхода на бул. „Александър Стамболийски“, като в квартал „Запад“ ще има още едно кръгово, което ще даде възможност за включване в трасето до магистралата.
→ Такова кръгово ще има и на Бошулско шосе в края на бул. „Александър Стамболийски“ за връзка до магистралата.
Западният околовръстен път изцяло ще промени характеристиката на движението в нашия град. Ще бъде по-екологично, защото няма да има толкова замърсявания от изгорелите газове на автомобилите, които само преминават през града, като ще се намали и трафикът, защото и този от Пловдив за София ще преминава по Околовръсното. Това е стратегически важна и полезна инвестиция.