11.11.2015 г.

Кметът на Община Пазарджик и новоизбраните общински съветници положиха клетва. 

„Резултативността на политиката е единственото нещо, което интересува гражданите. В това се убедихме и на изминалите избори. Хората очакват от нас резултати. Постигнахме немалко за развитието на Пазарджик и населените места в общината, но това не ни успокоява, а напротив – амбициозните планове имат нужда от стройна и последователна работа и организация. Ще положим усилия да сме още по-отговорни и коректни от тук насетне. Искам да ви уверя, че и през този мандат ще продължим да работим със същия интензитет, защото сме съумели да сформираме добър и работещ екип. Призовавам всички колеги, с които заедно положихме клетва днес, да си дадат сметка какво е заявил избирателя, гласувайки им това високо доверие да бъдат техни представители. Пожелавам успех на всички тях, защото успехът на всеки един избран общински съветник или кмет, встъпил в длъжност днес, ще гарантира успеха на цялата местна общност. Нека бъдем на висотата на очакванията на избиратели си и съумеем да се обединим около единствено важната кауза – развитието на нашия град.“