04.10.2020 г.
 

За първата година от мандата си, с последователна работа и професионализъм, успяха да
бъдат изпълнени и стартирани по-голямата част от предизборните приоритети на Тодор
Попов. Той увери, че предстоят още много полезни начинания, като предостави и кратка
статистика:

Изпълнени:
– Създаване на звено за иновации
– Засилено озеленяване и ново еко-патрулиране
– Продължаване на разширяването на паркови пространства
– Облекчения за инициативи за поддържането на междублокови пространства
– Създаване на система за поощрение “Граждански импулс”
– Изграждане на амфитеатрална сцена на “Зоната на здравето”
– Засилено финансиране за всички спортни клубове и масовия спорт
– Развиване на представителните отбори на Хебър по футбол и волейбол
– Задълбочена работа в школите на Хебър по футбол и волейбол
– Данъчни облекчения за семействата на спортуващи деца от 2021 година
– Пазарджик – Европейски град на спорта 2020
– Цялостен ремонт на съществуващия околовръстен път
– Създаване на фонд за ремонт на ключови булеварди и малки улици
– Специална програма за изграждане на тротоари

Започнати:
– Изцяло нова методика на сметосъбиране и почистване на града
– Запазване на фестивали и традиции и създаване на информационен културен календар
– Изграждане на две нови спортни зали в “Зона на здравето” и Спортно училище
– Изграждане на нови спортни зони
– Изграждане на още 5 многофункционални игрища за спорт
– Цялостна подмяна на уличното осветление
– Разширяване на зоните за видеонаблюдение