19.05.2020г.
 

Откри се обновената Алея на 10-те най-добри спортисти на Община Пазарджик за 2019 г.! Успехите на спортните надежди на Пазарджик могат да бъдат разгледани в парк “Писковец”, макар и с малко закъснение, поради настъпилата пандемия. Г-н Попов заяви, че това е един от начините да се покаже отношение на уважение към спортистите и техния труд и да се популяризират добрите примери, каквито са те самите. Попов допълни още:

„Продължаваме да развиваме този важен сектор в нашия град и съм сигурен, че до 4 години нито един град от мащабите на Пазарджик няма да има спортна база като нашата:

Усилено се работи на “Зоната на здравето” и до месец тя ще стане един голям спортен комплекс, в който ще могат да се тренират няколко вида спорт, а освен това ще се открие и новото футболно игрище;

До края на годината ще бъдат доизградени останалите трибуни на стадион “Г. Бенковски”, с което този обект ще бъде завършен;

До един месец ще изберем изпълнител и за новата спортна зала в двора на Спортното училище, която се надявам до края на годината да бъде готова, за да поеме децата, които да тренират през зимата на закрито;

В плановете ни влиза и подмяната на някои спортни площадки, които вече се изхабиха – в “Острова” и на “Зоната на здравето”, а от догодина започваме и “Балона” и плажа, където плувните клубове ще имат възможност да тренират от май до средата на септември;

На следващ етап ще направим спортни съоръжения на територията на стадион „Л. Шкодров” и терена в кв. „Младост”, с което ще завършим спортаната база, която нашите спортисти и Пазарджик заслужават.“