03.02.2017 г.

Първият саниран блок в Пазарджик по Националната програма за енергийна ефективност на множилищни сгради бе официално открит на улица “Дунав” 2. Сградата, макар и открита през 1986 година, придоби съвсем нов вид, с който живеещите в нея могат да се гордеят. Гости на откриването бяха областният управител Гинче Караминова и представители на фирмите, изпълнители на проекта. Областният управител поздрави живеещите в изглеждащата като нова сграда и изрази увереност, че ще усетят ефекта от санирането още преди да е изтекла годината.

Сдружението на съсобствениците подало документи за участие в Програмата за енергийна ефективност през януари 2015 г. През октомври същата година получили одобрение от Община Пазарджик и Българска банка за Развитие. Процедурите по ЗОП за избор на фирма, извършваща техническо обследване, на стойност 56 000 лв. стартирали месец по-късно, с през март 2016 г. е открита поръчка за избор на строител.