10.04.2020г.
 

Тодор Попов разгледа първия анализ на постъпилите предложения от граждани в “Кутиите за идеи”, които бяха поставени преди няколко месеца в сградата на Община Пазарджик и на “Тортата”. Г-н Попов изрази своята искрена благодарност на младежите на Съвета за младежка политика, които инициираха поставянето на кутиите, и на всички съграждани, които са се включили, защото това гражданския активизъм е от значение за развитието на града.
Тодор Попов окуражи гражданите, ако имат идея, да не се колебаят и да я подават, за да може резултатите от дейността на Община Пазарджик да срещат очакванията им.