08.10.2019

Тодор Попов представи и втория си приоритет от програмата си – Култура и образование. В годините Пазарджик се утвърждава като лидер в тази сфера след разкриването на Спортното училище, ремонтирането на материалната база в училища и детски градини, подкрепата на редица ансамбли, състави, инициативи и фестивали. Целта е развитието да продължи още по-задълбочено и да достигне нови върхове. Ето и заложените цели:

  • Реновиране на Младежки дом и читалище “Христо Ботев” (Куклен театър)
  • Изграждане на амфитеатър за спортни и културни събития
  • Създаване на Информационен център и културен календар
  • Разкриване на Висше учебно заведение
  • Изграждане на младежки център за неформално образование
  • Въвеждане на иновативни методи и технологии за преподаване в училищата
  • Създаване на училище за родители и учители
  • Стартиране на програма между завършващи и работодатели
  • Създаване и управление на фонд за стипендии и “културен чек”.