06.10.2019

Тодор Попов представи първия си приоритет – Иновации и Зелен град. Той възнамерява да поеме изключително важни и конкретни мерки, които да развива с екипа си в местната пазарджишка общност. 

„Да си иновативен, означава да си успешен.“ – това обобщи Тодор Попов за първия си приоритет и допълни: 

„Специално звено в администрацията ще координира иновативните политики между отделните сектори, организации и експерти. Новите предизвикателства на времето, в което живеем,  изискват нови решения и ново администриране“, поясни кандидатът за четвърти мандат за кмет на Пазарджик.

Поетапно ще се изпълнява стратегия за превръщане на Пазарджик в „умен град”. Електронните услуги за гражданите и бизнеса ще се усъвършенстват и разширяват, като за това предпоставка ще са и новите лични документи, които ще се издават от следващата година. Ще бъдат въведени модерни методи  за управление на трафика, транспорта, комуникациите, на енергоснабдяването и на административното обслужване. Система от сензори ще засича състоянието на трафика, пътната обстановка и работата на светофарите. Информацията ще е достъпна в интернет. Разработва се и онлайн приложение, което ще показва свободните паркоместа в града.“

Част от планираните елементи в приоритета „Иновации и Зелен град‚,:

 Създаване на звено за иновации в политиката и иновации в технологиите
 Изграждане на инфраструктура за “умен град”
 Създаване на условия за алтернативни методи на транспорт (вело и електро)
 Изцяло нова методика на сметосъбиране и почистване на града
 Засилено озеленяване и нова методика на еко-патрулиране
 Разширяване на паркови пространства и зони за отдих
 Създаване на приют за бездомни кучета
 Облекчения за инициативи, свързани с поддържането на междублокови пространства
 Създаване на система за социален рейтинг.