22.10.2019г.

Тодор Попов представи четвъртия си приоритет – Инфраструктура и бизнес климат. През годините за Пазарджик бе направено много в тази сфера. Освен образователната и спортна инфраструктура, Попов и екипът му обърнаха внимание на важни булеварди, улици, кръгови движения и светофари, паркове и места за отдих, цялостни ремонти на крайните квартали, заедно с ключова инфраструктура за бизнеса и още много. Ето и приоритетите им за следващите години:

 

➡️ Завършване на Западен околовръстен път

➡️ Цялостен ремонт на съществуващия околовръстен път от моста на Марица до изхода за Пловдив

➡️ Създаване на фонд за ремонт на ключови булеварди и малки улици

➡️ Специална програма за изграждане на тротоари

➡️ Цялостна подмяна на уличното осветление в града и общината и разширяване на зоните за видеонаблюдение

➡️ Цялостен ремонт на градския пазар

➡️ Облекчен административен режим за фирми и бизнеси

➡️ Създаване на програма за стартиращи бизнеси на територията на общината

➡️ Ремонт на зала “Хебър” и изграждане на две нови зали (Спортно училище и Зоната на здравето).