13.10.2017 г.

На 13 октомври бе открито регионалното депо за неопасни отпадъци и съпътстваща инфраструктура в Пазарджик. Проектът е осъществен със съдействие и осигуряване на финансиране от МОСВ – ПУДООС, а това е първата, но най-важна стъпка за разрешаването на проблема с отпадъците. Клетката за депониране е изградена с дренажна система, ретензионен басейн, газоулавяща и газоотвеждаща система и метеорологична площадка, а приемната зона включва административна сграда, 50 тонна автомобилна везна и компактна система за измиване и дезинфекциране на автомобилите.

Зад изключително тежкия за изпълнение проект стои трудът на много хора и всичко това е резултат на правилната политика по отношение на качеството на живот, защото това депо ще има пряко и косвено отношение към ежедневието и здравето на живущите в околностите. Реализацията на проект „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура” ще обслужва 9 общини – Пазарджик, Батак, Ракитово, Брацигово, Лесичово, Велинград, Белово, Пещера и Септември.

Следват още етапи към изграждането на една напълно завършена и функционираща система.