👏 Щастлив съм, когато се срещам и разговарям с млади хора, защото техния прочит дава свеж поглед над ключови сфери в развитието на Пазарджик.

➡️ През следващите дни ще представим нашия план по приоритет 👨‍👩‍👧 „Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии”, като акцент ще бъде програмата ни за подкрепа за млади семейства, която цели да стимулира младите смейства в града и в населените места