☀️🏙️ Община Пазарджик ще бъде първата енергийно независима българска община!

Соларният парк е мащабен проект, който е част от нашата последователна политика за насърчаване на инвестициите, опазването на околната среда и устойчиво развитие. ♻️💡Важно е да се отбележи, че освободеният финансов ресурс ще използваме за млади семейства, култура, образование и спорт!

➡️ Следващият етап от проекта предвижда изграждането на депо с батерии за съхранение на енергия.