🙌🏼 Искам Пазарджик да бъде най-чистият и подреден град, затова с екипа ми ще продължим политиката на поощрение, но ще въведем и засилен контрол. 🆕

✅ Това са само част от зелените политики и инициативи, които реализирахме до момента:

▫️Кампания за разделно събиране на отпадъци – „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“ от 2015 година;

▫️Конкурс „Зелен рай” за поддържани от живущите междублокови пространства и градинки – от 2019 година;

▫️„Зелен чек” за стимулиране на гражданската инициатива в сферата – от 2019 година;

▫️Поддържане на зелена система и озеленяване;

▫️Осъществяване па проект „Градината на света”;

▫️Кампании и пунктове за рециклиране – от 2016 година;

▫️План за устойчива градска мобилност на община Пазарджик 2023-2030;

▫️Кампания за събиране на текстил – от 2022 година;

▫️Проект към МОСВ по мярка „За по-чист въздух!“;

▫️Поддържане на парковите пространства и създаване на нови – парк „Писковец”, парк-остров „Свобода”, парк „Стадиона” и т.н.