Разработихме приотетна програма за реновиране на тротоари!

❕Ще обърнем специално внимание в кварталите около центъра, които в годините не попаднаха в плановете за реновиране.

➡️ Ще сложим акцент върху изграждането на тротоари и преасфалтиране на второстепенните улици и такива в селата. В допълнение ще реновираме останалите основни булеварди и ще оптимизираме паркирането и градския транспорт.

❕Това е нашият план:

✅Приоритетна програма за реновиране и изграждане на тротоари;

✅ Програма за преасфалтиране на основни булеварди и фокус към второстепенните улици в града и населените места;

✅ Диалог с държавните органи за ремонта на моста на р. Марица и изграждането на Западен околовръстен път;

✅ Оптимизиране на градския транспорт, връзка със селата и въвеждане на еко градски транспорт;

✅ Оптимизиране на паркирането и създаване на буферни паркинг зони.